Zasoby ciepła w wodzie gruntowej

Posted by on Kwi 14, 2017 in budowa, dom | 0 comments

Zasoby ciepła w wodzie gruntowej

Woda gruntowa jest też bardzo dobrym akumulatorem ciepła słonecznego, o praktycznie stałej temperaturze utrzymującej się na poziomie +7°C do + 12°C. Dzięki temu możemy uzyskać najlepsze efekty energetyczne, czyli najniższy z możliwych koszt ogrzewania. Do pobierania ciepła z wody gruntowej potrzebne są dwie studnie (czerpalna i zrzutowa). Odstęp między nimi powinien wynosić nie mniej niż 10 m. Zanim takie studnie zostaną ostatecznie wykonane należy zrobić próbny więcej

Read More

Piękno zdjęć

Posted by on Kwi 9, 2017 in aranżacje | 0 comments

Piękno zdjęć

Publikacje albumowe na  pewno mają sporą wartość, bo pokazują czarno na bia­łym, a czasami nawet w kolorze, wizerunki eksponatów, i jeśli autor pracował rzetelnie, a redaktor wydania był dostatecz­nie wymagający, to podpisy pod fotografiami pomogą nam z dużym prawdopodobieństwem zidentyfikować przedmioty i ich autorów.

Wydania takich książek niekoniecznie muszą dotyczyć wyłącznie dizajnu określonego czasu. Mogą to być wydawnictwa tematyczne, poświęcone na więcej

Read More